Från målning till foto – porträtt, stillbilder mm

Att avbilda har människan kunnat i årtusenden. Men att exakt avbilda en person eller ett objekt kunde man inte förrän kameran kom i bruk. Målningar av mästare i all ära, det är konst både förr och nu men idag finns även fotokonsten som kan vara ack så skön. Dessutom kan ett digitalt foto bearbetas i datorprogram vilket suddar ut gränserna och vidgar vyerna. Man kan vilseleda med fotokonst på ett sätt som annars bara är förbehållet trollkarlar.

Sedan när kunde man ta foton med kamera?

Man kan säga att kamerans egentliga historia är omkring 200 år gammal. Det idag äldsta bevarade fotografiet togs omkring 1826 eller 27 av Joseph Nicéphore Niépce och utgörs av en suddig bild på ett tak. Skapelsen heter ”Utsikten från fönstret i Le Gras”. Visserligen hade något som kunnat kallas foton skapats redan på 1700-talet genom användande av silvernitrat men dessa förblev inte beständiga. Ordet kamera kommer från latinets camera obscura som har betydelsen mörkt rum. Ett bättre resultat genomfördes av en annan fransman drygt 10 år senare, Louis Jacques Mande Daguerre som förevigade en bild på en kopparplåt som försilvrats och gjorts känslig för ljus i ånga med jod. William Henry Fox Talbot var dock den som tog fotografin in i det modernare tidevarvet. Han experimenterade med klorsilverlösning och kom fram till den metod som i grunden används även idag för att kopiera en tagen bild.

Proffs för bilder

När tidningar först började använda bilder mellan texterna krävdes speciella metoder som användes ända fram till våra dagars elektroniska digitalbilder. Metoden kallades kliché och särskilda byråer skapades för att framställa den kliché som kunde användas för tryck. Därmed skapades massor av magasin och bildtidningar som i och med digitaliseringen mer eller mindre dog ut. Men tidigt blev fotokonst ett begrepp, skickliga fotografer kunde göra skön konst av en bild med bara kameran som redskap. Även modellfotografering kunde i viss mån betraktas som konst, åtminstone krävde detta en professionell och erfaren fotograf. Vilket kan krävas även i dag vid högtidliga tillfällen som bröllop, barndop och högtidsdagar som skall förevigas. Tekniken har dock förbättrats och numer kan de flesta ta en godkänd selfie, eller fixa till den i photoshop.